Tietoa hankkeesta

Hankkeen kohderyhmänä on työttömät maahanmuuttajat.

Alla olevasta painikkeesta löydät Briefcase-hankkeen arviointi- ja koontiraportin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kustannustehokas nivelvaiheen kielenoppimisen valmennusohjelma, joka rakentuu ohjatulle itseopiskelulle ja hyödyntää digitalisaatiota sekä toiminnallisuutta. Valmennusohjelma, "kielisalkku", räätälöidään kotoutumiskoulutuksen päätyttyä, erityisesti niille jotka eivät ole vielä päässeet eteenpäin omalla polullaan, kunkin maahanmuuttajan osaamistason ja ammatillisten tavoitteiden mukaisesti. Kielisalkku-konsepti perustuu ammatissa ja työssä tarvittavan kielitaidon kehittämiseen, mikä ylläpitää työllistymisorientaatiota ja tukee työllistymistä. Lisäksi tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa kolmas sektori ja työelämä ovat mukana ohjaamassa kielen oppimista.Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää sujuvan tiedonsiirron malli, Osaamisportfolio, jota maahanmuuttaja itse kokoaa ja jota hän voi hyödyntää koulutukseen ja työhön hakiessaan sekä yritystä perustaessaan. Osaamisportfoliomalli hyödyntää digitalisaatiota monipuolisesti ja auttaa maahanmuuttajaa arvioimaan omaa osaamistaan suhteessa suomalaisessa työelämässä ja koulutuksessa vaadittavaan osaamiseen. Osaamisportfolio auttaa työelämän edustajia rekrytointitilanteissa arvioimaan työnhakijan osaamista.