Palvelut

Kielisalkku ja Osaamisportfolio

Kielisalkku

Hankkeessa kehitettiin yhdessä maahanmuuttajien kanssa työllistymistä ja kouluttautumista tukevia digitaalisia palveluita.

Kielisalkku toimii työkaluna eri alojen ammatillisen suomen kielen oppimiseen. Kielisalkussa on digitaalisella alustalla toimiva suomen kielen oppimista tukeva oppimisaineisto. Toisen asteen koulutuksen tarpeisiin soveltuva aineisto löytyy Google Classroomista ja korkeakoulu tason oppimisalusta Moodlesta. Opiskelu perustuu itseopiskeluun ja/tai ohjattuun itseopiskeluun. Tavoitteena on ammatissa tai työssä tarvittavan kielitaidon kehittäminen. 

Osaamisportfolio / Osaamissalkku

Digitaalisesta osaamisportfoliosta voidaan käyttää myös nimitystä Osaamissalkku. Maahanmuuttaja voi itse koota tietoa osaamisestaan valitsemalleen alustalle, tällaisia alustoja ovat esimerkiksi Wix ja Sway. Osaamisportfoliossa kuvataan formaalia ja informaalia osaamista, sillä tämä auttaa työelämän edustajia arvioimaan työnhakijan osaamista rekrytointitilanteissa. Osaamisportfolio voi myös edesauttaa koulutukseen hakeuduttaessa ja kun suunnitellaan yrityksen perustamista.

Maahanmuuttajien palvelupolut ja nivelvaiheesta eteenpäin liikkuminen

Hankkeessa tuotiin myös näkyväksi nivelvaiheeseen osuvan työllistymisen ja kouluttautumisen katkoksia sekä niihin liittyviä tekijöitä. Verkoston yhteistyönä laadittiin kuvauksia nivelvaiheen eri polkuja tukevista palvelumalleista, joilla voidaan edistää kotoutumiskoulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajien työllistymistä, pääsyä jatkokoulutukseen tai yrittäjiksi.

Seuraavassa kuviossa esitellään, miten hankkeessa kehitettyjä palveluita voidaan hyödyntää. Kotokoulutuksen jälkeen esimerkiksi kolmannen sektorin toimijat ja muut maahanmuuttajien kanssa työskentelevät organisaatiot, kuten TE-toimisto, voisi ohjata asiakkaan hänen tarpeidensa mukaan joko itseopiskelun pariin tai oppilaitokseen. Kun suomen kielen taito on kohentunut ja osaamisportfolio on laadittu, on maahanmuuttajalla paremmat mahdollisuudet päästä työllistymispolullaan eteenpäin.

Nivelvaiheen urapolkumalli maahanmuuttajille 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä erja.molsa@taitajantie.fi